24-05-2018

Gelderse Lagerwey levert windturbines voor windpark

27 febr 2015 – Het Gelderse bedrijf Lagerwey gaat de windturbines voor Windpark Nijmegen-Betuwe leveren. Vandaag tekenden betrokken partijen een voorlopig contract voor de plaatsing van 5 molens langs de A15 in Nijmegen-noord. Lagerwey is een Gelders bedrijf en is bereid risicovol mee te investeren in de voorbereidingskosten van het windpark. Bovendien wil Lagerwey actief meehelpen om rond het windpark het ‘Groene centrale’-plan te realiseren, waarin we wind- en zonneenergie willen combineren en een deel van de opbrengst zal worden overgezet naar het warmtenet.

De professionele ontwikkeling van Windpark Nijmegen-Betuwe wordt gedaan vanuit de stichting Wiek-II, met daarin de Gelderse Natuur en Milieufederatie, Izzy Projects en WindpowerNijmegen. Wiek-II heeft in 2014 o.a. gewerkt aan de keuze van een type windturbine, waarbij expertise is ingehuurd bij Green Trust. Een klankbordgroep vanuit WindpowerNijmegen heeft meegedacht over de scoringscriteria en puntentoekenning voor rangschikking van de turbines. In december is een aanbesteding gedaan onder turbinebouwers. Er zijn vijf biedingen ontvangen. In enkele gespreksronden zijn vervolgens de randvoorwaarden aangescherpt en passend gemaakt en is onderhandeld om de voorwaarden en prijs te verbeteren. Uiteindelijk scoorde de Lagerwey L100 het best, zodat vandaag de term sheet kon worden ondertekend.

Energie voor 8300 huishoudens

De L100 betreft een direct drive-turbine (dus zonder tandwielkast) met een masthoogte van 99 meter en een rotordiameter van 100 meter. Het vermogen van de turbine is 2,5 MW, het opgesteld vermogen van het totale windpark wordt dus 12,5 MW. De verwachte productie is circa 28,8 GWh/j, goed voor het elektriciteitsgebruik van zo’n 8300 huishoudens.

Pim de Ridder (l) en Volkert Vintges tekenen namens de cooperatie het voorlopig contract met Lagerwey voor 5 windturbines
L100 Lagerwey
De L100 is het windturbine-model dat in Windpark Nijmegen-Betuwe komt. Elke turbine heeft een vermogen van 2.5 MW.