24-05-2018

Facturatie windaandelen en het vervolg

Op 8 oktober zijn de facturen voor de Nijmeegse windaandelen verstuurd. Heb je je ingeschreven voor windaandelen en nog niet betaald? Doe dat dan snel. Voor wie eind oktober de factuur niet heeft betaald, vervalt het recht op de windaandelen.

Op basis van de facturen die eind oktober niet betaald zijn, vindt begin november eventueel een restverkoop plaats. De leden voor wie het aantal windaandelen is verminderd bij toewijzing, hebben voorrang bij deze restverkoop.

Na sluiting van de betalingstermijn ontvang je begin november van ons per e-mail een bevestiging van je aankoop. De inbreng van de leden van WindpowerNijmegen wordt alleen dan geïnvesteerd in de realisatie van Windpark Nijmegen-Betuwe wanneer de Algemene Ledenvergadering van coöperatie WindpowerNijmegen positief heeft besloten over het bouwbesluit en als de onderhandelingen met de bank, die een lening zal verstrekken aan Windpark Nijmegen-Betuwe BV, zijn afgerond.

Het bouwbesluit staat geagendeerd voor de Algemene Ledenvergadering van onze coöperatie die is gepland op 12 november. Het bestuur verspreid voorafgaand aan deze bijeenkomst een advies over het bouwbesluit. In dit advies zal de stand van zaken rondom het beroep tegen de omgevingsvergunning zwaar meewegen.

Het streven is dat windpark Nijmegen-Betuwe BV, Innovatie- en Energiefonds Gelderland (PPM Oost) en de bank begin december financial close bereiken. In dat geval kan de bouw van de windturbines in 2016 van start gaan.

De deelnemende leden ontvangen, na financial close, een persoonlijk certificaat voor Nijmeegse windaandelen, met daarop hun naam en aantal windaandelen.