24-05-2018

Coöperaties tekenen voor regionale samenwerking

De samenwerking is tussen vier energiecoöperaties uit de omgeving Arnhem-Nijmegen. De besturen van WindpowerNijmegen, Rijn en IJssel Energie, Betuwewind en Lingewaard Energie zetten hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst, met de belofte om samen te voorzien in de energiebehoefte van 17 gemeenten in de regio. De stroomlevering verloopt via De Groene Stroomfabriek en stichting WIEK-II. De coöperaties hebben de ambitie om deze stroom binnen 5 jaar lokaal duurzaam op te wekken. Daarbij komt het eigendom van de wind-, waterkracht en zonneparken bij burgers uit de betrokken gemeentes te liggen.

Echt groene stroom

Tot voor kort besteedden de 17 gemeenten de inkoop van stroom voor de gemeentelijke gebouwen, wijkcentra, sporthallen en straatverlichting uit aan de goedkoopste aanbieder. Eind 2016 hebben de 17 gemeenten besloten echt te willen vergroenen door middel van stroominkoop die lokaal duurzaam wordt opgewekt. Deze ambitie is op 7 juli bekrachtigd door ondertekening van een leveringscontract tussen de gemeenten en het lokale energiebedrijf De Groene Stroomfabriek.

wind, waterkracht en zon

Het gaat hierbij om 90.000 megawattuur/jaar. Ter vergelijking, Windpark Nijmegen-Betuwe levert met vier windmolens gemiddeld 25.000 megawattuur/jaar. De vier energiecoöperaties die nu hun handtekening hebben gezet onder de samenwerkingsovereenkomst brengen projecten in waarvan minimaal 50% van de duurzame energie geleverd gaat worden aan de 17 gemeenten. Het gaat grotendeels om nieuwe projecten, waarbij energie wordt opgewekt met zon, wind- en waterkracht. Zo komt de stroom uit de lantarenpalen binnenkort van energiecoöperaties, dus van burgers.

Opbrengst voor samenleving

Bij de duurzame energieproductie van de coöperaties worden de lasten en lusten eerlijk verdeeld. Particulieren uit de omgeving kunnen investeren en er worden bij wind projecten omgevingsfondsen gecreëerd voor de directe omgeving waar omwonenden zelf mogen beslissen waaraan het geld besteed wordt.

Met de keuze van de gemeenten voor lokale duurzame stroom is een belangrijke stap gezet richting de noodzakelijke energietransitie.