24-05-2018

Eerste uitkering rendement in 2018

De windmolens in Windpark Nijmegen-Betuwe zijn in november 2016 gaan draaien. Vanaf dat moment wordt de opgewekte stroom verkocht aan Huismerk Energie tegen de marktprijs voor stroom. De marktprijs ligt ongeveer tussen de 3 en 4 cent per kilowattuur op dit moment. De BV die de molens exploiteert, Windpark Nijmegen-Betuwe BV, ontvangt maandelijks de opbrengsten hiervan van Huismerk Energie. Daarnaast krijgt de BV van de overheid productiesubsidie (SDE) over de opgewekte elektriciteit.

SDE-regeling

De SDE-regeling houdt in dat de overheid de marktprijs aanvult tot € 0,1125/kWh met een subsidie van maximaal € 0,0755 per kWh (tot max. 15,3 miljoen kWh). “Met de huidige marktprijs is dat dus het grootste deel van onze inkomsten”, legt penningmeester Erik Kemper van WindpowerNijmegen uit. “De overheid keert de subsidie eens per jaar uit, meestal in het voorjaar (april/mei). Dan krijgen we de afrekening van het voorafgaande jaar. De eerste afrekening zal heel beperkt zijn omdat de molens nog maar zo’n 2 maanden hebben gedraaid.”

Rente en aflossing

Van de inkomsten van het windpark moet eerst de eerste rente en aflossing aan de bank betaald worden. Daarna keert Windpark Nijmegen-Betuwe BV rendement uit aan coöperatie WindpowerNijmegen. Dit jaar kan zeer waarschijnlijk nog geen uitkering plaatsvinden aan de coöperatie en de certificaathouders. Volgend jaar, medio mei 2018, verwacht de coöperatie een eerste uitkering te kunnen doen. “Dat hangt uiteraard af van de hoogte van de inkomsten dit jaar (hoe hard het waait en wat de opbrengst is van de verkoop van elektriciteit die is opgewekt), en of Windpark Nijmegen-Betuwe BV voldoende vermogen heeft om uit te keren. De bank eist namelijk financiële buffers waar de BV eerst aan moet voldoen voordat er mag worden uitgekeerd, maar daar hebben we in de financieringsconstructie al rekening mee gehouden.”

Meer informatie over verwacht rendement, uitkering en andere financiële aspecten vind je in de informatiebrochure windpark Nijmegen-Betuwe.

Heb je vragen, stuur ons een mail.