24-05-2018

Werkgroep buigt zich over toekomst coöperatie

Eerste stip op de horizon

De eerste bijeenkomst was vol (duurzame) energie. De betrokken leden en donateurs zien veel mogelijkheden voor de toekomst van de coöperatie. De ideeën variëren van focus op energieopwekking tot energiebesparing en bewustwording. “Focussen we op het optimaal inrichten van dit windpark met daarbij zonnepanelen en aansluiting op het warmtenet (ook wel bekend als de Groene Centrale / Energielandschap de Grift)? Of willen we ervoor zorgen dat Nijmegen zelfvoorzienend in energie is in 2045? Richten we ons op een groot stedelijk energiebedrijf of gaan we, net als bv. Klimakommune Saerbeck, op meerdere fronten aan het werk? En als we de stip op de horizon hebben bepaald, hoe gaan we dat dan verder inrichten qua organisatiestructuur?” Allemaal vragen die aan de orde kwamen.

Ambities

Ambities die ook genoemd worden zijn kennisdeling, een beweging zijn voor duurzame energie in de regio, goed communiceren over onze ideeën en projecten (zowel binnen als buiten de coöperatie). Het zal tijd kosten om deze ideeën te vormen tot een toekomstvisie en ondertussen ook de projecten die zich tussentijds aandienen te bespreken en beoordelen. De werkgroep richt zich op het ontwikkelen van ideeën op korte, lange en middellange termijn (zeg 2, 5 en 10 jaar). De kerngroep gaat het proces verder vormgeven.

Suggesties?

Wil je de werkgroep en/ of het bestuur iets meegeven wat betreft de strategie en organisatie? Laat het ons weten via info@windparknijmegenbetuwe.nl. We houden je via onze nieuwsbrief op de hoogte van het denkwerk, nieuwe ontwikkelingen en bijeenkomsten die we organiseren. Besluitvorming over de toekomstvisie zal plaatsvinden op een algemene ledenvergadering, naar verwachting najaar/winter 2016.

De werkgroep Strategie en Organisatie bestaat uit een kerngroep en een klankbordgroep. Uiteraard zullen andere leden en donateurs ook worden betrokken bij het denkproces over de toekomstvisie.