24-05-2018

Eerste rendement aan windaandeelhouders uitgekeerd

Eind augustus hebben participanten voor het eerst rendement ontvangen van Windpark Nijmegen-Betuwe. Erik Kemper, penningmeester van WindpowerNijmegen, licht de rendementsuitkering toe.

‘De uitkering was iets boven het verwachte rendement. De werkelijk gemaakte kosten in de bouwfase vielen iets lager uit dan oorspronkelijk berekend. Voor de prognoses gaan we uit van de informatiebrochure uit 2015. In deze brochure staan alle spelregels zoals die in de looptijd van het windpark voor de windaandelen gelden.’ Aan de spelregels uit 2015 wordt niet getornd’, benadrukt Kemper: ‘Bij de recente statutenwijziging van de coöperatie om verbreding mogelijk te maken, is aan deze regels niet gesleuteld en zijn de rechten van de windaandeelhouders gewaarborgd.’

Verwachte opbrengst

Onderstaande grafiek uit de informatiebrochure geeft met de rode staven de verwachte opbrengst per windaandeel per jaar aan. ‘De blauwe staaf is de werkelijke uitkering van € 18,19 per windaandeel die over het windjaar 2017 is gerealiseerd. Zoals te zien in de grafiek is dit een hoger bedrag dan verwacht.’

Goede start Energiefonds

Kemper geeft aan dat het rendement over 2017 hoog genoeg was om ook een uitkering te doen aan het Duurzame Energiefonds Nijmegen: ‘Met een rendement dat hoger is dan 7% van de inleg, gaat de helft van dit ‘over-rendement’ naar dit fonds.’ Zoals onderstaande grafiek met de groene staven laat zien was de verwachting dat er in het eerste windjaar nog geen donatie aan het fonds kon worden gedaan. ‘De werkelijke opbrengst over windjaar 2017 was echter net iets meer dan 7%, zodat een bedrag van €5.509 naar het fonds kon.’ In de grafiek is afgebeeld met het (piepkleine) donkerblauwe staafje. ‘Een goede start voor het fonds dus.’

Het bestuur zal beide grafieken jaarlijks actualiseren met de gerealiseerde uitkeringen.