24-05-2018

Eerste paal de grond in, nog 119 te gaan

Als eerste is de plaats waar molen 5 komt (de meest westelijke molen) aan de beurt. “Per molen zijn 30 heipalen nodig: 26 voor de molen zelf en 4 voor de transformatoren”, vervolgt De Ridder.

De heipalen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat de turbines, in weer en wind, op hun plaats blijven staan. “De wind op de wieken wil de turbine omduwen. Dit wordt voorkomen door de fundering van de turbine. Omdat de molens worden gebouwd op zwakke grondlagen van zand en klei is een funderingsblok alleen niet voldoende. Daarom worden onder de fundering palen aangebracht die zorgen dat de molens ook echt blijven staan.”

Metalen buis

Bij het heiwerk wordt een metalen buis de grond in gestampt en volgestort met beton. De buis wordt er weer uitgehaald en een heipaal is geboren. De heipalen gaan zo’n 22 meter de grond in.

Het heiwerk is de komende weken waarschijnlijk tot in de verre omgeving te horen. Omwonenden zijn per brief persoonlijk geïnformeerd over de werkzaamheden.

heistelling