24-05-2018

Denk mee over Zonnepark de Grift

Coöperatie WindpowerNijmegen werkt aan haar tweede grote project: Zonnepark de Grift. Als alles volgens plan verloopt, start de coöperatie eind 2019 met de aanleg van 17.000 panelen onder de windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe. Het zonnepark komt, net als het windpark, in handen van de coöperatie. Leden van WindpowerNijmegen zijn nauw betrokken bij de voorbereidingen. Ineke de Jong, lid van de themagroep participatie en professioneel bij het project betrokken vanuit Wiek-II, vertelt over de stand van zaken.

Participatieplan

‘Er is veel belangstelling om mee te doen met het zonnepark. De informatieavond op het Kelfkensbos in augustus is door zeker 150 mensen bezocht en we krijgen veel vragen. Deze zomer hebben zich ook al meer dan 60 nieuwe leden en donateurs aangemeld.’
Naar verwachting start voorjaar 2019 de inschrijving voor de participaties. Ook bestaande leden en donateurs, waaronder windaandeelhouders, kunnen dan inschrijven voor participaties in het zonnepark. ‘Op dat moment moet er een goed doortimmerd participatieplan liggen,’ geeft Ineke aan. ‘Dit najaar buigen we ons hierover. Het bestaande plan van het windpark vormt hierbij de basis. We gaan uitzoeken in hoeverre we dit gaan aanpassen of nieuwe elementen gaan toevoegen. Begin volgend jaar leggen we het nieuwe participatieplan voor aan de Algemene Ledenvergadering. Op basis van dit participatieplan en bijbehorend reglement starten we vervolgens de inschrijving voor de participaties.’

Laagdrempelig

Om eigenaar te worden van het zonnepark moet WindpowerNijmegen 1,5 miljoen euro aan eigen vermogen ophalen. Om een groot draagvlak te creëren wil de coöperatie zoveel mogelijk mensen laten meedoen. Ineke: ‘We willen nog veel meer mensen bij de lokale energietransitie betrekken. Daarom willen we een laagdrempelige participatie aanbieden. Een van de ideeën is om voor het zonnepark participaties uit te geven van 100 euro in plaats van 250 euro, zoals bij het windpark. Je kunt dan al meedoen als je 100 euro investeert. De komende tijd gaan we uitzoeken of dit haalbaar is.’ Ineke hoopt dat zich veel nieuwe leden en donateurs melden: ‘Dat sluit ook aan bij onze doelstelling om te verbreden.’

Koploper

Daarbij is het zonnepark een bijzonder project volgens Ineke: ‘Het is innovatief, omdat de opgewekte windenergie straks samen met de zonne-energie via één kabel naar het elektriciteitsnet gaat. Zon en wind vullen elkaar aan. Met sturingsapparatuur regelen we de maximale belasting van de kabel. Zo zorgen we dat zo weinig mogelijk opgewekte energie verloren gaat. Met het toepassen van deze techniek zijn we koploper, want bij ons project wordt dit voor het eerst in Nederland op grotere schaal in de praktijk gebracht. Alle reden dus om mee te doen.’

Heb je ideeën of suggesties voor de themagroep Participatie of werkgroep Zonnepark de Grift? Laat het dan weten via info@windparknijmegenbetuwe.nl.

Bekijk hier de animatie over het energielandschap De Grift en cablepooling.

Word lid

Meer informatie of alvast aanmelden als lid of donateur? Kijk hier.