24-05-2018

Coöperatie kiest voor ledencertificaten

27 febr 2015 – De leden van WindpowerNijmegen hebben besloten om dit najaar met de uitgifte van ledencertificaten (aandelen van 250 euro per stuk) het eigen vermogen voor Windpark Nijmegen-Betuwe bij elkaar te brengen. Als alle procedures voorspoedig verlopen, kan ons windpark in 2016 gebouwd worden.

In 2014 heeft een deskundige werkgroep van WindpowerNijmegen een plan ‘financiering en participaties’ opgesteld. Als wijze waarop burgers in het windpark kunnen investeren en rendement kunnen ontvangen zijn ledencertificaten voorgesteld. Veel meer dan met obligaties (leningen) komt hiermee het mede-eigenaarschap tot uitdrukking. Na extra studie en discussie en consultatie van marketing- en communicatiedeskundigen ontstond het definitieve plan. Dit is woensdag 25 februari besproken op de algemene ledenvergadering van WindpowerNijmegen. Met 74 aanwezigen puilde de achterzaal van het Witte Huis in Lent zowat uit. De overgrote meerderheid stemde vóór het plan, er was géén tegenstem.

SAMENVATTING Plan financiering en participaties

– De investering in het windpark bedraagt ongeveer 18 miljoen euro. Met een inleg van zo’n 3,5 miljoen euro eigen vermogen, kan de rest gefinancierd worden door een bank. Wanneer minimaal de helft van het benodigd eigen vermogen van de coöperatie komt, wordt deze volledig eigenaar van het windpark;

– Wanneer de Raad van State het bestemmingsplan goedkeurt kan de coöperatie ledencertificaten uitgeven van 250 euro per stuk, met een maximum van 80 certificaten per persoon. Tot die tijd wordt nog campagne gevoerd om het ledental (nu 400) te verhogen;

– Wordt met ledencertificaten onvoldoende geld opgehaald, dan worden alsnog obligaties van 250 euro uitgegeven, met een vastgestelde rente van 5% en een looptijd van 15 jaar;

– Wanneer het windpark gaat produceren, wordt boven 7% rendement de opbrengst van de coöperatie verdeeld tussen de leden en een door de coöperatie op te richten duurzame energiefonds. Hiermee worden nieuwe projecten mogelijk gemaakt;

– Uitgaand van goed nabuurschap wordt daarnaast jaarlijks geld gestort in een omgevingsfonds voor bewoners(projecten) nabij het windpark. Dit fonds loopt niet via de coöperatie maar wordt opgenomen in de exploitatiekosten van het windpark. Binnenkort start Wiek-II hierover gesprekken met betrokkenen.

Leden voorrang

Leden van WindpowerNijmegen hebben later dit jaar voorrang bij het inschrijven voor de ledencertificaten. Het lidmaatschap van WindpowerNijmegen is eenmalig 25 euro. Meld je hier en nu aan om straks als eerste te kunnen investeren in eigen windmolens!

Ledenvergadering 24 februari 2015
Leden van WindpowerNijmegen kiezen in grote meerderheid voor ledencertificaten.