24-05-2018

Commissaris gezocht voor Windpark NIjmegen-Betuwe BV

WindpowerNijmegen zoekt een commissaris die namens de coöperatie zitting neemt in de Raad van Commissarissen voor Windpark Nijmegen-Betuwe BV en daarmee de belangen behartigt van de coöperatie en haar leden. Ben jij onze kandidaat? Meld je aan.

Achtergrond

WindpowerNijmegen is opgericht in mei 2013 met als belangrijkste doelstellingen het produceren en leveren van duurzame energie in de gemeente Nijmegen en omgeving en het leveren van een bijdrage aan de lokale energietransitie en het vergroten van duurzaamheidsbewustzijn binnen de lokale gemeenschap. Het eerste project van de coöperatie is de realisatie van een windpark even ten noorden van Nijmegen, langs de snelweg A15: Windpark Nijmegen-Betuwe. De coöperatie wordt bij de totstandkoming van het windpark ondersteund door de professionele ontwikkelstichting Wiek-II, die zich bezig houdt met de dagelijkse projectontwikkeling. Na realisatie wordt de exploitatie van het windpark ondergebracht in de projectvennootschap Windpark Nijmegen-Betuwe BV.

Bestuur van de projectvennootschap

Naar verwachting wordt in november 2015 een bestuurder voor de vennootschap benoemd. Het streven is rond die tijd ook een Raad van Commissarissen te installeren. Eén van de commissarissen wordt aangesteld door WindpowerNijmegen, één door geldvertrekker Innovatie en Energiefonds Gelderland (IEG) en gezamenlijk wordt de derde commissaris benoemd. Het dagelijks bestuur van de vennootschap en de RvC leggen verantwoording af aan de aandeelhouders: coöperatie WindpowerNijmegen en Innovatie en Energiefonds Gelderland.

Samenstelling Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld, dat de leden ten opzichte van elkaar, de bestuurder, de aandeelhouders en andere belanghebbenden onafhankelijk, kritisch en evenwichtig kunnen opereren.

De Raad heeft 5 kerntaken:
– toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering en het handelen van de statutaire bestuurder;
– het beoordelen van de in de statuten vermelde besluiten van de statutaire bestuurder;
– toezien op naleving van de wet-, regelgeving en de statuten;
– adviseren van de statutaire bestuurder; – verantwoording afleggen aan de aandeelhouders

Profiel coöperatiecommissaris

De coöperatie WindpowerNijmegen is een lokaal burgerinitiatief. Het is wenselijk dat dit aspect, naast algemene kennis- en ervaringseisen, weerspiegeld wordt in het profiel van de commissaris. De commissaris die namens de coöperatie zitting neemt in de RvC:
– draagt de coöperatieve gedachte een warm hart toe;
– heeft binding met de regio Nijmegen;
– heeft een lokaal/provinciaal netwerk, bijvoorbeeld in politiek of belangengroeperingen;
– heeft kennis van de energiebranche en windenergie;
– heeft bestuurlijke en/of managementervaring in een publieke en/of profitorganisatie en heeft bij voorkeur ook toezichthoudende ervaring;
– heeft kennis en inzicht in vraagstukken betreffende de financiële continuïteit van een onderneming;
– heeft de juiste kennis om investeringsbeslissingen te beoordelen op risico’s;
– heeft inzicht in strategische afwegingsprocessen.

Meer informatie

Een volledige functie-omschrijving vindt je hier. Voor vragen kun je mailen met de voorzitter van het bestuur van de coöperatie WindpowerNijmegen: Ben Dankbaar. Reageren op deze vacture kan tot 25 september 2015 door je sollicitatie, met motivatie en uitgebreid curriculum vitae te sturen naar b.dankbaar@fm.ru.nl.