24-05-2018

BV Windpark Nijmegen-Betuwe opgericht

WindpowerNijmegen heeft 26 mei de Windpark Nijmegen-Betuwe BV opgericht. Met een handtekening van voorzitter Ben Dankbaar en secretaris Ineke de Jong is de oprichting van deze volle dochter van de coöperatie een feit.

De BV Windpark Nijmegen-Betuwe is opgericht om de exploitatie van het project onder te brengen. “De oprichting van een projectvennootschap is nodig om twee redenen”, vertelt Ineke de Jong. “Enerzijds om de financiering van het windpark in te kunnen richten als projectfinanciering. Mede-financierders van het project, zoals banken en PPM-Oost, vragen daarom. Anderzijds is de projectvennootschap een extra de veiligheid om de coöperatie te behouden voor aansprakelijkheden mocht er in de toekomst iets gebeuren.” De coöperatie is momenteel de enige aandeelhouder in de BV.

Nu het bestemmingsplan onherroepelijk is gaan we er van uit dat het windpark er gaat komen en kunnen we verder. De oprichting van de vennootschap is hierin een stap. Op 7 mei heeft de ALV van de coöperatie al ingestemd met het oprichten van de BV. Nu is het ook bekrachtigd door een pennenstreek van voorzitter Ben Dankbaar en secretaris Ineke de Jong.

Tot het moment dat het windpark gebouwd gaat worden is stichting Wiek-II de bestuurder van de BV. De stichting zal de tot nu toe verzamelde rechten, zoals grondovereenkomsten en vergunningen, overdragen aan de project-BV. “Uiteindelijk worden alle rechten en plichten in de Windpark Nijmegen-Betuwe BV ondergebracht. De eerste activiteit van de BV is het aanvragen van de SDE-bijdrage voor het project. Die aanvraag is eind mei de deur uit gegaan.”

Ben Dankbaar ondertekent oprichtingsakte BV Windpark NIjmegen-Betuwe