24-05-2018

WindpowerNijmegen gaat de wijk in

In veel Nijmeegse wijken bestaan initiatieven van buurtbewoners om samen duurzame energie op te wekken. Eind oktober bracht coöperatie WindpowerNijmegen een aantal initiatiefnemers bij elkaar. Doel van de bijeenkomst was het uitwisselen van kennis en ervaring. Ineke de Jong, betrokken vanuit mede-organisator Burgers Geven Energie, was erbij en doet verslag.

Kennis opdoen

De bijeenkomst was met twintig mensen uit verschillende wijken goed bezocht. Aan bod kwam onder meer hoe WindpowerNijmegen de buurtinitiatieven zou kunnen ondersteunen. ‘Er bleek behoefte te zijn aan kennisbijeenkomsten met steeds een specifiek thema, zoals warmte of mobiliteit. WindpowerNijmegen bekijkt de mogelijkheden om deze bijeenkomsten te organiseren en daarbij mensen met specifieke expertise te betrekken. Met nieuw opgedane kennis kunnen initiatiefnemers weer hun voordeel doen. Zo kunnen we elkaar verder helpen.’

Postcoderoosregeling

Op de agenda stond ook de postcoderoosregeling. Met deze regeling kunnen buurtbewoners die samen duurzame energie opwekken korting krijgen op hun energiebelasting. Ineke: ‘We hebben besproken hoe de regeling werkt en voor wie dit interessant kan zijn. Vertegenwoordigers van een aantal postcoderoos-initiatieven hebben verteld hoe ver ze zijn met hun project en waar knelpunten liggen. Waar mogelijk kan WindpowerNijmegen ondersteunen om deze projecten verder te organiseren.’

Weten of in jouw wijk al een postcoderoosproject loopt? Hieronder zie je welke initiatieven al samenwerken met WindpowerNijmegen.

  • St-Anna. De VVE van CPO de Getijden voorziet het dak van een voormalig schoolgebouw via de postcoderoosregeling van zonnepanelen. De Getijden is een particulier initiatief om dit oude schoolgebouw geschikt te maken voor gezamenlijke bewoning. Zie Cpodegetijden
  • Hazenkamp. Een aantal buurtbewoners in de wijk heeft zich verenigd. Ze zijn op zoek naar een geschikt dak voor zonnepanelen.
  • Brakkenstein. Buurtcoöperatie Noviostroom wil onder meer een zonneproject op het dak van atletiekvereniging Nijmegen Atletiek realiseren. Zie ook Noviostroom
  • Nijmegen-Oost. Buurtgroep WASC is eveneens op zoek naar een geschikt dak. WASC staat voor Witsenburgselaan, Antillenweg, Surinameweg en Curacaoweg. De buurtgroep zet zich in voor een duurzame en leefbare wijk. Zie Wasc
  • Heijendaal. Door bewoners is een buurtvereniging opgericht, met plannen voor verduurzaming van de wijk.

Wil je aanhaken bij een project of meer weten? Stuur een e-mail naar info@windpowernijmegen.nl. We brengen je indien gewenst graag in contact met de initiatiefnemers. Heb je zelf plannen voor een energie-initiatief of weet je een dak dat geschikt is voor een zonneproject? Laat het ons weten.