24-05-2018

Uit de bouwkeet: Ries Velema

`Namens het windpark ben ik de contactpersoon voor alle contractanten, zoals windturbinefabrikant Lagerwey en aannemer VolkerWind`, vertelt Ries. `In die hoedanigheid houd ik bijvoorbeeld de planning van werkzaamheden in de gaten. Op de bouwplaats zijn veel verschillende bedrijven aan het werk. Naast de hoofdaannemer, die het civiele en elektrische werk doet, zijn er ook veel onderaannemers, voor het heiwerk, de aanleg van kabels enzovoort. Het is natuurlijk heel belangrijk voor de voortgang van de bouw, dat hun werkzaamheden goed op elkaar zijn afgestemd. Daar zie ik op toe namens het windpark.`

Ries onderhoudt ook het contact met direct omwonenden en bevoegd gezag, zoals de bouwinspecteur van Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Waterschap Rivierenland en de Archeologische Dienst. `Mijn zorg is om alle partijen op het juiste moment goed te informeren over de bouwwerkzaamheden.`

Inloopspreekuur

Ries werkt twee tot drie dagen per week voor ons windpark. Twee keer per week tref je hem op locatie aan. Op woensdagmiddag tijdens het inloopspreekuur van 15.00 uur tot 18.00 uur staat hij paraat om vragen over de bouw te beantwoorden.

Ries is werkzaam bij Ventolines, een allround dienstverlener in de windenergiemarkt. Ventolines levert diensten voor windprojecten in alle stadia: van de ontwikkeling, financiering & contractering, tot en met realisatie en beheer.

ries velema
Ries Velema, sitemanager van Windpark Nijmegen-Betuwe BV