24-05-2018

Uit de bouwkeet: Joost Cornelli

Joost Cornelli en zijn collega’s van Greentrust zijn vanaf het voortraject betrokken bij de ontwikkeling van Windpark Nijmegen-Betuwe. “We hebben in eerste instantie de bestekken opgesteld voor de aanbesteding van de windturbines, en vervolgens ook voor de civiele en elektrische werken. Het hele proces rondom de evaluatie van offertes en de onderhandelingen tot en met het tekenen van het contract hebben wij begeleid, in nauwe samenwerking met de coöperatie en de technische werkgroep.”

Ook bij de bouw van het windpark zelf is Joost actief betrokken. “Tijdens de bouw zie ik erop toe dat alle gemaakte afspraken worden nagekomen en coördineer ik de samenwerking tussen alle aannemers. Zo controleer ik of we de juiste onderdelen voor de juiste prijs en kwaliteit krijgen en zie ik er op toe dat alle aannemers werken volgens onze eisen in het veiligheidsplan en in overeenstemming met de voorschriften uit de omgevingsvergunning.”

Ogen en oren

Joost werkt veel samen met sitemanager Ries Velema, die hij zijn ogen en oren op de bouwplaats noemt. “Dagelijks hebben we contact zodat we steeds een vinger aan de pols kunnen houden. Samen vormen we de brug tussen de directie van het windpark aan de ene kant en alle aannemers en bevoegde instanties aan de andere: Lagerwey, Liander, VolkerWind, maar ook gemeente, waterschap et cetera.” Joost is zelf minstens een keer per week op de bouwplek te vinden. Hij maakt daarvoor veel kilometers, want hij is geboren en getogen in België. Geen probleem vindt Joost. “In deze sector gebeurt het maar zelden dat een project echt in je achtertuin ligt.”
Hij is enthousiast over het project: “Het is voor mij de eerste keer dat ik betrokken ben bij de bouw van een park dat volledig in handen is van een burgerparticipatie, zonder grote investeerder erbij. Dit is vrij uniek en daar mogen de participanten van Windpark Nijmegen-Betuwe best trots op zijn. Het is echt fantastisch om mee te mogen werken aan een project dat zo breed gedragen wordt.”

GreenTrust Consultancy is een adviesbureau in de windenergiesector, gevestigd in Oosterbeek bij Arnhem. Greentrust begeleidt Windpark Nijmegen-Betuwe in de gehele projectcyclus. Daar komt veel bij kijken. Zo gaat het onder meer om het uitvoeren van het proces rondom de aanbestedingen, het maken en optimaliseren van tekeningen en berekeningen en het zorgdragen voor de nodige onderzoeken en vergunningsaanvragen. Ook zorgt GreenTrust voor het projectmanagement tijdens de bouw en het beheer in de operationele fase.

Joost Cornelli (Greentrust)
Joost Cornelli (Green Trust)