24-05-2018

Bouw zonnedak start voorjaar 2018

Zoals het er nu uitziet, start de bouw van het zonnedak in het vroege voorjaar van 2018. Naast windenergie krijgt dan ook energie uit zon binnen onze coöperatie ruim baan. Het Dak van Jan levert straks stroom voor 130 huishoudens.

De SDE-subsidie voor het Dak van Jan is inmiddels toegekend. Een vergunning is in dit geval niet nodig, de weg is daarom vrij om afspraken te maken over de financiering en de bouw. Onderhandelingen met de bank zijn op dit moment druk gaande. Het deel eigen vermogen dat nodig is komt uit Windpark Nijmegen Betuwe BV. Op deze manier kunnen we zonder extra kosten méér duurzame energie opwekken. De totale opbrengst van het windpark gaat hierdoor omhoog.

Stroom voor regio

De werkgroep Zon van coöperatie WindpowerNijmegen volgt de ontwikkelingen op de voet. Dit jaar komen de werkgroepleden nog een keer bij elkaar om definitieve afspraken te maken over de keuze voor installateur, panelen en omvormers.

De stroom die het zonnedak opwekt gaat naar de gemeenten in de regio Arnhem-Nijmegen. Met 17 gemeenten is eerder dit jaar afgesproken, in het kader van een gezamenlijke aanbesteding, dat zij voor een periode van tenminste vijf jaar duurzame energie afnemen van lokale energieprojecten. Het Dak van Jan is een van de projecten. Meer informatie hierover is te vinden op burgersgevenenergie.nl.