24-05-2018

Bestuur WindpowerNijmegen

Het bestuur van onze coöperatie WindpowerNijmegen is in het afgelopen jaar behoorlijk uitgebreid en veranderd. Dus we geven graag even een overzicht. Op de ALV in december is het bestuur aangevuld tot 6 leden, afgelopen februari heeft een voorzitterswissel plaatsgevonden en onlangs hebben we Erik Kemper gevraagd als kandidaat-bestuurslid voor de functie van penningmeester, waarmee we op 7 leden komen. Dan zijn we op volle sterkte om de grote klus van de werving van participanten vol energie aan te gaan.

Johan Dekkers is inmiddels het langstzittend bestuurslid. Hij focust zich binnen het bestuur op de projectontwikkeling, omdat hij ook professioneel werkt in windenergie. Ineke de Jong zit inmiddels een ruim jaar in het bestuur en draagt haar functie van penningmeester binnenkort over aan Erik Kemper. Zij wordt dan de secretaris en houdt zich bezig met de ledenactiviteiten. Caroline de Greeff is sinds juni 2014 betrokken en houdt zich als algemeen bestuurslid bezig met (interne) communicatie. Astrid Bos heeft haar eigen reclamebureau gehad en zet haar kennis nu in voor het campagneteam (de externe communicatie). Hans-Patrick Hüsken is ook algemeen bestuurslid en richt zich op techniek en organisatie binnen de coöperatie. Ben Dankbaar is onze nieuwe voorzitter en Erik Kemper die vanaf het begin heel actief bij de werkgroep financiën betrokken was, hopen we op de volgende ALV te kunnen installeren als penningmeester.

Ben Dankbaar – voorzitter
‘Het leek me een goed initiatief waar ik als inwoner van Nijmegen aan mee moest doen. In de zomer van 2013 ben ik met pensioen gegaan als hoogleraar bedrijfskunde, maar ik kan niet beweren dat mijn bestaan daarna veel rustiger is geworden. Ik ga graag voor WindpowerNijmegen aan de slag. De coöperatie is een prachtige manier om veel mensen in Nijmegen te betrekken bij de noodzakelijke overstap naar hernieuwbare bronnen van energie, zoals wind en zon. Ik zet mij al langer in voor duurzaamheid in economie en samenleving, onder andere in Nijmegen.’
Ben is politiek geëngageerd burger en emeritus hoogleraar bedrijfskunde aan de Radboud Universiteit, woonachtig in Nijmegen.

Johan Dekkers – projectontwikkeling en algemeen bestuurslid 
‘Vanaf de oprichting van de coöperatie ben ik bestuurslid. Dit vanuit mijn passie voor windenergie. Ik werk al bijna twintig jaar professioneel aan het realiseren van windenergieprojecten. in een Quick Scan windenergie voor de gemeente Nijmegen tekende ik lang geleden deze locatie in als uitermate geschikt voor wind. Om straks langs ons eigen windpark te kunnen fietsen is iets om trots op te zijn. Duurzaam, decentraal en samen zijn de kernbegrippen waar ik voor sta.’
Johan is werkzaam bij TenneT als projectontwikkelaar net op zee voor de offshore windparken en woont met partner en twee kinderen in Heteren (Overbetuwe).

Ineke de Jong – secretaris en ledenactiviteiten
‘Ik ben sinds februari 2014 bestuurslid van de coöperatie en dat bevalt me erg goed. Ik ben blij actief te kunnen bijdragen aan dit burgerinitiatief en doe dat graag samen met de leden. Mijn doel voor de coöperatie is het enthousiasmeren van zoveel mogelijk mensen uit de regio om deel te nemen, zodat we de windmolens daadwerkelijk kunnen realiseren en daarmee op lokaal niveau kunnen bijdragen aan de energietransitie die hard nodig is.’
Ineke is werkzaam bij Cito als procescoördinator bij de afdeling Centrale examens en woont in het Waterkwartier in Nijmegen.

Caroline de Greeff – interne communicatie en algemeen bestuurslid
‘Sinds juni 2014 ben ik betrokken bij WindpowerNijmegen. De passie voor eigen duurzame lokale energie, die ik ook bij andere leden bemerk, is wat me drijft: vanuit burgerparticipatie bijdragen aan duurzame transitie. In mijn dagelijks leven werk ik aan het realiseren van duurzame doelen, ver weg in ontwikkelingslanden. Daarom spreekt juist het lokale karakter van het windpark me aan als tegenhanger. Ik hoop mijn jarenlange ervaring in marketing en communicatie in te kunnen zetten voor de realisatie van ons eigen windpark.’
Caroline runt haar eigen sociale onderneming Fair2, met kantoor aan huis in Ubbergen.

Astrid Bos – werving (externe communicatie) en algemeen bestuurslid
‘Graag wil ik mijn steentje bijdragen aan het breed gedragen streven om Nijmegen energieneutraal te maken. Dit windpark-project spreekt me zeer aan, vooral omdat het voor 100% een burgerinitiatief is. Maar ook de gekozen vorm van coöperatie vind ik aantrekkelijk. Ik ben ervan overtuigd dat als burgers mede verantwoordelijk zijn voor de exploitatie van de molens het draagvlak ook veel groter wordt. Dit fenomeen van draagvlakversterking zien we ook in andere Europese landen. Met mijn achtergrond (marketing en reclame) zal ik met volle energie eraan bijdragen dat we veel participanten krijgen en het project dus gerealiseerd gaat worden.’
Astrid is gestopt met haar reclamebureau, ze is actief in diverse besturen en organisaties in Nijmegen.

Hans Patrick Hüsken – techniek & organisatie en algemeen bestuurslid
‘Mijn persoonlijke CO2-voetafdruk wordt binnenkort sterk verkleind door de aansluiting van het Lentse warmtenet op de ARN-centrale in Weurt, het installeren van zonnepanelen op ons huis en het feit dat ik ten gevolge van een carrièreswitch naar mijn werk fiets. Door lokale windstroom te betrekken kan deze nog verder naar beneden. Ik heb de ontwikkeling van het windpark de afgelopen jaren met interesse gevolgd. Het is een 100% burgerinitiatief en dat vind ik de grote kracht. Ik ben gefascineerd door het feit dat wind op land zoveel weerstand oproept in Nederland, terwijl in andere (dichtbevolkte) landen dit minder een rol speelt. Ik ben ervan overtuigd dat het slim plaatsen van molens, met aandacht voor bezwaren, in combinatie met delen van burgers in de opbrengst een oplossing biedt. Ik draag daar graag aan bij.’
Hans-Patrick is plant manager bij een producent in Nijmegen en woont met partner en kind in Lent.

Erik Kemper – penningmeester
‘In september 2013 werd ik getipt voor dit windinitiatief, door een schrijver van wijkkrant NeijWest die mij interviewde over mijn zonnepanelen. Ik ben gelijk lid geworden en heb mijn kennis en ervaring met enthousiasme in mogen zetten in de werkgroep financiën. Mijn ervaring heb ik opgedaan als verantwoordelijke voor het vermogensbeheer en de geldstromen bij een zorgverzekeraar, waar ik ook veel ruimte krijg om mijn duurzame hart te laten spreken. Mijn doel voor de coöperatie is de wereld te laten zien dat we met een stel gedreven mensen een betrouwbaar en goed lopend windproject kunnen draaien voor de komende 20 jaar.’
Erik is manager treasury en (duurzaam) vermogensbeheer bij zorgverzekeraar Menzis en woont met zijn vrouw, twee dochters en hond in Heseveld, Nijmegen west.

Het bestuur van WindpowerNijmegen
Op de foto: Johan Dekkers (l), Caroline de Greeff, Ben Dankbaar, Ineke de Jong en Astrid Bos.
Ben Dankbaar (voorzitter WindpowerNijmegen)
Ben Dankbaar (voorzitter WindpowerNijmegen)
Johan Dekkers (bestuurslid WindpowerNijmegen)
Johan Dekkers (algemeen bestuurslid WindpowerNijmegen)
Ineke de Jong (secretaris WindpowerNijmegen)
Ineke de Jong (secretaris WindpowerNijmegen)
Caroline de Greeff (bestuurslid WindpowerNijmegen)
Caroline de Greeff (bestuurslid WindpowerNijmegen)
Astrid Bos (bestuurslid WindpowerNijmegen)
Astrid Bos (bestuurslid WindpowerNijmegen)
Hans-Patrick Hüsken (bestuurslid WindpowerNijmegen)
Hans-Patrick Hüsken (algemeen bestuurslid WindpowerNijmegen)
Erik Kemper (penningmeester WindpowerNijmegen)
Erik Kemper (penningmeester WindpowerNijmegen)