24-05-2018

Windpark heeft de wind mee!

Goed nieuws; begin juli bleek uit de resultaten van een jaar wind meten dat het hard genoeg waait voor een goede opbrengst. En op 26 augustus heeft het Nijmeegse College van B&W het bestemmingsplan voor Windpark Nijmegen-Betuwe goedgekeurd. Nu is de gemeenteraad aan zet om het bestemmingsplan definitief vast te stellen. Bespreking in de raad gebeurt woensdag 17 september, besluitvorming is vermoedelijk woensdag 1 oktober.

Ook de nieuwe Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de stichting Wiek-II is op 26 augustus getekend, waarmee het College aangeeft er vertrouwen in te hebben dat Wiek-II samen met onze coöperatie WindpowerNijmegen een echt burgerwindpark gaat realiseren.

Meer lezen?
* bestemmingsplan windturbines (incl. zienswijzennota en MER, plus enkele onderzoeken) en de bodem- en natuuronderzoeken bij MER/bestemmingsplan
persbericht gemeente
eindrapportage windmetingen
* samenwerkingsovereenkomst (niet getekende versie; zonder bijlagen)