24-05-2018

Beroep tegen omgevingsvergunning windpark

Bij de Rechtbank Gelderland is één beroep ingediend tegen de Omgevingsvergunning die de gemeente Nijmegen eerder dit jaar verleende aan Windpark Nijmegen-Betuwe. De zaak dient op 8 september a.s. in Arnhem.

Een buurtbewoner heeft beroep aangetekend uit vrees voor licht- en geluidshinder. Dit gaat onder andere over de navigatieverlichting van de windturbines. “Windturbines die hoger zijn dan 150 meter en binnen 200 meter afstand van een snelweg staan, moeten volgens de wet- en regelgeving van knipperlichten worden voorzien om vliegverkeer te waarschuwen. Onze windmolens staan direct langs de snelweg en moeten aan deze richtlijn voldoen”, vertelt projectvoorbereider Pim de Ridder.

Geluidsberekeningen

Ook maakt de bewoner bezwaar tegen de geluidsberekeningen in het Milieu Effect Rapport (MER) van het windpark. De appellant is van mening dat de berekeningen niet goed zijn uitgevoerd. De Ridder: “De geluidsberekeningen in de MER zijn uitgevoerd volgens het meet- en rekenvoorschrift voor windturbines. Wij verwachten dat de rechter dit bezwaar daarom niet gegrond zal verklaren.”

In een nagekomen beroep verzoekt de buurtbewoner dat de rechtbank het project oplegt géén slagschaduw op de woning te geven (0-hinder). 0-hinder is geen criterium in de Nederlandse wetgeving. Het project met alle instellingen voldoet aan de eisen die de wetgever stelt aan slagschaduw uit windturbines.

Overigens is het volgens De Ridder uitzonderlijk dat slechts één bezwaar tegen de omgevingsvergunning is ingediend. “Bij de bouw van een windpark komen meestal veel meer bezwaren van omwonenden binnen.”

De rechtszitting is op dinsdag 8 september om 14:30 uur bij het Paleis van Justitie, Walburgstraat 2-4 in Arnhem. De uitspraak van de Rechtbank wordt 2 tot 4 weken na de zitting verwacht.