24-05-2018

Belangrijke besluiten ledenvergadering

Bijna 60 leden van WindpowerNijmegen waren donderdag 7 mei jl. op de been om op de Algemene Ledenvergadering met elkaar te spreken over belangrijke vervolgstappen van onze coöperatie. De ALV startte met een schets over de stand van zaken rond de ontwikkeling van het windpark, die met de uitspraak van de Raad van State een belangrijke mijlpaal heeft bereikt. Voor de verdere ontwikkeling is het van cruciaal belang dat we een BV oprichten. Een besluit waarvoor de goedkeuring van de ALV verkregen moest worden. Na wat kritische vragen over bestuur en toezicht rond deze BV is het voorstel bijna unaniem goedgekeurd.

Een tweede belangrijke uitspraak van de ALV was nodig over een statutenwijziging. Bij oprichting van de coöperatie was in de statuten al veel vastgelegd over de financiële participaties. Op de vorige ALV was na een grondig proces het financieel participatieplan aangenomen. Dit bevat een aantal onderdelen die niet helemaal in overeenstemming zijn met de statuten. Belangrijk dus om deze te wijzigen voordat we participaties gaan uitgeven in juli. Na een diepgaande discussie over met name de vormen van het lidmaatschap van de coöperatie, is de statutenwijziging met een ruime tweederde meerderheid goedgekeurd. Afsluitend hebben we geproost op ons succes in de uitspraak van de Raad van State.