24-05-2018

ALV keurt reglementen goed

Op woensdagavond 24 juni kwamen ruim 70 leden van WindpowerNijmegen bijeen om een aantal belangrijke documenten te bespreken en uiteindelijk goed te keuren tijdens de Algemene Leden Vergadering. Zowel het Huishoudelijk Reglement als het Participatiereglement stonden op de agenda. Beide juridische documenten moesten in de vergadering besproken worden voordat de voorinschrijving van de windaandelen van start zou gaan. Veel nieuwe leden kwamen dit keer een kijkje nemen. Waarschijnlijk bleek het voor een aantal mensen wat droge kost, want niet iedereen is tot het eind gebleven. Volgende keer hopen we weer wat meer gevarieerde onderwerpen op de agenda te hebben.

Na enkele discussies en wat wijzigingen in de door het bestuur voorgestelde teksten zijn zowel het Huishoudelijk Reglement als het Participatiereglement zonder tegenstemmen aangenomen. Bovendien is met de vaststelling van de notulen van de vorige ALV van 7 mei ook de statutenwijziging definitief aangenomen.

Het Huishoudelijk Reglement en de Statuten vind hier.
Het Participatiereglement is als bijlage opgenomen in de informatiebrochure Investeer-nu-in-Windpark Nijmegen-1juli-2015.