24-05-2018

Aftermovie opening windpark Nijmegen-Betuwe

In het weekend van 8-10 december 2016 is Windpark Nijmegen-Betuwe geopend. In deze aftermovie van de opening van ons windpark een terugblik op de totstandkoming van Windpark Nijmegen-Betuwe.

Kansen voor de toekomst

In de video schetst windpark-directeur Pim de Ridder de kansen voor de toekomst: nog meer lokale, duurzame energie in het energielandschap de Grift rondom de windmolens. De infrastructuur en netinpassing bieden goede mogelijkheden om ook zonne-energie te gaan opwekken. Met bestaande en nieuwe leden pakt coöperatie WindpowerNijmegen dit verder op. Op naar meer lokale, duurzame energie, in handen van burgers!