24-05-2018

Afscheid bestuurslid Bart de Bruin

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 juni neemt WindpowerNijmegen afscheid van bestuurslid Bart de Bruin. Bart trad aan in het bestuur in 2016 en zette zich na de realisatie van Windpark Nijmegen-Betuwe in voor de verdere ontwikkeling van de coöperatie. Hij kijkt met plezier terug op zijn tijd bij WindpowerNijmegen.

In Barts bestuursperiode koos WindpowerNijmegen ervoor om de activiteiten te gaan verbreden. Met succes, want de coöperatie ondersteunt inmiddels energie-initiatieven op wijkniveau en richt zich volop op zonne-energie, met Zonnepark de Grift. ‘De transitie van “windmolenbouwer” naar een regionale aanpak van het duurzame energievraagstuk was soms taai’, vertelt Bart, ‘maar met een prima resultaat.’ De constructieve samenwerking blijft hem bij: ‘Zowel binnen het bestuur, als met Wiek-II, aandeelhouder OostNL, de commissarissen in de Windpark BV én de leden. Door kennis en capaciteit te bundelen kunnen we concrete stappen blijven zetten. Wat ik bijzonder vind, is de manier waarop de coöperatie omgaat met belangen van derden, bijvoorbeeld de omwonenden van het windpark. Recente positieve krantenartikelen (zoals dit bericht, red) laten zien hoe waardevol het is om daarin te blijven investeren. Een grote succesfactor!’

Professionalisering

‘De werkzaamheden van de coöperatie zijn inmiddels zo omvangrijk geworden, dat verder professionaliseren wat mij betreft noodzakelijk is om de nieuwe strategie verder handen en voeten te gaan geven. Vrijwilligers moeten we koesteren en zeker blijven inzetten. Dat zorgt ook voor verbinding binnen en met de coöperatie. Tegelijkertijd wordt de hoeveelheid werk te groot en complex om dit geheel aan vrijwilligers over te laten. We moeten daarom in die professionalisering investeren. Dit verdient zich zeker terug.’

Draagvlak

Ook is het volgens Bart belangrijk om te onderzoeken hoe WindpowerNijmegen een meer diverse doelgroep kan aanspreken: ‘Met meer diversiteit in de achterban verbreden we het draagvlak voor de lokale energietransitie. Het zou mooi zijn als de coöperatie hieraan een bijdrage kan leveren.’

Vraagstukken

Ook na zijn vertrek blijft Bart met duurzaamheid in de weer: ‘In mijn werk (sinds vorig jaar is hij directeur van afvalbedrijf DAR, red) houd ik me bezig met een schone en circulaire leefomgeving in deze prachtige regio. Het energievraagstuk is boeiend, het grondstoffenvraagstuk heeft een net zo’n uitdagend karakter. Beschikbaarheid van voldoende kwalitatief hoogwaardige grondstoffen is een belangrijk thema. Tegelijkertijd is het schoonhouden van onze leefomgeving in meerdere opzichten een uitdaging. Beide vraagstukken vragen de komende jaren mijn aandacht.’

Bart bedankt iedereen voor de prettige samenwerking in de afgelopen jaren: ‘Ik wens de coöperatie een fantastische toekomst. Als lid blijf ik daarbij zeker betrokken.’