24-05-2018

Achtergrond windopbrengsten

De gebruikers van de Windapp hebben het al opgemerkt: onze windmolens hebben in 2016 helaas minder opgebracht dan verwacht op basis van de voorspellingen. “Na een goede start tijdens de testfase, hebben we te maken gehad met slecht windaanbod”, aldus windparkdirecteur Pim de Ridder.

Slecht windjaar 2016

Sinds oktober draaien onze windmolens en produceren ze elektriciteit, maar minder dan verwacht. In de laatste maanden van 2016 hebben we te maken gehad met een historisch slecht windaanbod. Het windjaar 2016 was zelfs één van de slechtste ooit gemeten. Sinds het CBS de registratie bijhoudt van het windaanbod was alleen 2010 een slechter jaar.

Het CBS houdt de productie van de windturbines bij via de zogenaamde Windex. De Windex geeft de afwijking in een jaar weer ten opzichte van het langjarige gemiddelde. In oktober lag de gezamenlijke productie van windenergie onder de 52% van de normale waarde. In november en december was dit respectievelijk 17 en 7%. Gecorrigeerd voor dit gegeven produceren de windturbines naar verwachting.

Storm met Kerst

Sinds 1 november loopt de SDE-subsidie en krijgen we voor elke 15.300.000kWh die we per maand produceren een vergoeding tot 0,1125€. Alle productie boven deze hoeveelheid wordt gewaardeerd tegen de marktprijs op de APX. De productie in november en december was in totaal 28.500.000 kWh. Dit betekent dat we in 2016 toch – ondanks het tegenvallende windaanbod – bijna het hele subsidiebedrag hebben bereikt wat we in ruim 2 maanden konden bereiken. Dit hebben we te danken aan de storm rondom Kerst. Vanaf Kerstavond hebben de turbines 4 dagen vol vermogen gedraaid. Dat was precies wat we nog nodig hadden.

Stilstand door ijsvorming en slagschaduw

Rondom oud en nieuw hadden we te maken met ijsvorming op de bladen van onze windturbines, waardoor de molens een aantal keren malen hebben moeten stilstaan. Daarnaast zie je de molens bij zonnig weer af en toe een kortere periode stilstaan. Op dat moment is er dan vaak sprake van slagschaduw op een van de omliggende huizen en wordt de betreffende turbine korte tijd stilgezet. Deze effecten zijn overigens meegerekend in de prognoses en hebben geen onverwachte invloed op de opbrengsten.

Januari 2017 en verder

Het nieuwe jaar is zo mogelijk nog slechter gestart dan het vorige is geëindigd. De productie in januari was ca. 45% lager dan we geprognotiseerd hebben voor januari. Opnieuw is het lage windaanbod de grootste boosdoener. De molens zelf doen het prima. De beschikbaarheid is boven de contractwaarde (afspraken met Lagerwey) en ook genereren de turbines meer elektriciteit dan we zouden verwachten bij deze windsnelheid. De voorspellingen voor de eerste week van februari zijn goed. Veel wind op zaterdag en gemiddeld voor de rest van de week.

Prognose windopbrengsten en de windapp Windpark Nijmegen-Betuwe

We hebben een gemiddelde langjarige opbrengst laten bepalen door een extern onderzoeksbureau op basis van een meetcampagne van 2 jaar. We zijn dan ook redelijk zeker dat over de levensduur van het project de gemiddelde opbrengst (P50) gehaald zal gaan worden. Hierop zijn de rendementen in de informatiebrochure en de Windpark Nijmegen-Betuwe app gebaseerd. In de informatiebrochure is ook een schatting op basis van P90 scenario (tegenvallende opbrengsten) gegeven. De windapp wordt overigens nog op een aantal punten verbeterd. Binnenkort volgt een nieuwe versie van de app via een automatische update (afhankelijk van je telefooninstellingen).

Voor meer informatie zie ook de Informatiebrochure Windpark Nijmegen-Betuwe.
Heb je vragen, stuur ons een mail.