24-05-2018

Financieel participatieplan

Aandelen of obligaties? Wel of geen afdracht aan een ontwikkelingsfonds? Op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van WindpowerNijmegen in december 2014 lagen meerdere varianten voor en dat leverde flink wat discussie en vragen onder de leden op. Daarna is de financiële werkgroep van de coöperatie opnieuw hard aan het werk gegaan. Een aantal varianten is nagerekend met behulp van een financieel model. Er is advies ingewonnen bij communicatie- en crowdfundingexperts. De reacties in eigen kennissenkring op de verschillende opties zijn gepeild. En er is veel gebrainstormd, gemaild en vergaderd. Uiteindelijk zijn de uiteenlopende meningen weer helemaal bij elkaar gekomen, en wordt één voorstel aan de eerstvolgende ALV op 25 februari 2015 voorgelegd. Dit voorstel wordt gedragen door het campagneteam, de financiële werkgroep en de besturen van WindpowerNijmegen en Wiek-II. Benieuwd? Windpower-leden ontvangen de stukken rond 14 februari in hun mailbox. Na het besluit op 25 februari volgt meer nieuws op deze website.

De Algemene Ledenvergadering is alleen toegankelijk voor leden van WindpowerNijmegen. Nog geen lid? Meld je hier aan.