24-05-2018

11 november excursie naar energieneutraal Saerbeck

WindpowerNijmegen en de gemeente Nijmegen organiseren een excursie naar Saerbeck, een inspirerend voorbeeld voor de weg naar energieneutraliteit. Interesse om mee te gaan? Meld je dan snel aan via info@windparknijmegenbetuwe.nl. Bij overinschrijving geldt de volgorde van aanmelding. Prijs voor deelname is 15 euro.

Saerbeck ligt zo’n 70 km. oostelijk van Enschede, een busrit van twee uur vanuit Nijmegen. De excursie zal van 7.30 tot (uiterlijk) 19.00 uur duren, inclusief middaglunch en wat te eten en drinken in de bus op heen- en terugreis. Het precieze dagprogramma van de excursie ontvang je als je je opgeeft, hieronder vind je al informatie over wat we in Saerbeck allemaal gaan zien.

Saerbeck: waarin een kleine gemeente groot kan zijn!

De gemeente Saerbeck (7200 inwoners) werkt sinds 2009 samen met de bevolking en het lokale bedrijfsleven aan de ontwikkeling en de uitvoering van een samenhangend plan dat bestaat uit 150 individuele maatregelen en twee hoofdprojecten:

1.    een warmtecentrale en een lokaal warmtenet. Alle gemeenschappelijke gebouwen zoals het gemeentehuis, de school en het sportcentrum worden door de centrale van warmte voorzien. De warmtecentrale dient tevens als bezoekerscentrum en vormt het beginpunt van het ‘energiebelevingspad’ dat door het dorp loopt. De verwarmingsketels van de warmtecentrale worden gestookt op houtpellets. De houtpellets komen van dichtbij, uit houtzagerijen uit Nedersaksen en de Harz. Daarmee wordt de aanvoerroute kort  en transparant gehouden.

2.    In 2011 is 90 hectare grond van het voormalige munitiedepot omgezet in een ‘Bio-energiepark’, dat nu bestaat uit a. een vergistingsinstallatie, waar gft-afval wordt omgezet in biogas (op termijn brandstof voor het warmtenet); b. zeven windturbines met elk een vermogen van 3 MW (ashoogte 150 meter); c. een zonnepark (onder en tussen de windmolens) met een vermogen van 5.5 MW.

Samen met de bevolking

Lokale partners spelen een belangrijke rol. De coöperatie ‘Energie für Saerbeck’, een ‘energiestamtafel’ en een Saerbeckse klimaatdialoog,  samenwerkingsprojecten met scholen, tentoonstellingen, vakexcursies etc. zorgen voor draagvlak. Het energiepark is mogelijk gemaakt door lokale investeerders, met een totale investering van € 70 miljoen euro. Sinds 2012 is het hele energiesysteem eigendom van de gemeente.

De mix van energie van de zon, de wind en duurzame biomassa levert maar liefst 29 MW aan produktiecapaciteit op. Dit is tweemaal de energiebehoefte van de kleine gemeente Saerbeck. Zie voor verdere informatie: www.klimakommune-saerbeck.de.

 

saerbeck