24-05-2018

Voorbereiding

 

Documenten en achtergrondinformatie

Relevante documenten zijn te vinden op de website van de gemeente Nijmegen. Klik hier om ze te bekijken.

Belangrijkste stappen in de tijd

 • Bouw windpark:

  De bouw van de vier windmolens is gestart in april 2016. In december 2016 heeft windturbinefabrikant Lagerwey de molens overgedragen aan Windpark Nijmegen-Betuwe en cooperatie WindpowerNijmegen. Over een grondcontract voor een vijfde molen wordt nog onderhandeld.

 • Contracten:

  In 2015 is gewerkt aan het sluiten van contracten voor de netinpassing, grond, elektrische werken, verzekering, stroomafname etc.

 • Financiering:

  De aanvraag voor SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) is eind mei 2015 verzonden, half augustus is positief beschikt. Ook is zomer 2015 een lening verkregen van PPM Oost. Met de Rabobank is najaar 2015 een contract gesloten over een lening voor het grootste deel van de investering. Najaar 2015 is het geld van de ledencertificaten opgehaald.

 • Omgevingsfonds:

  Najaar 2015 wordt in overleg met bewoners uit de nabijgelegen kernen bepaald hoe zij extra kunnen meeprofiteren uit een omgevingsfonds van het windpark.

 • Uitgifte ledencertificaten:

  Voorjaar en zomer 2015 is met een campagne het ledental flink verhoogd, tot 1500. In juli startte de - zéér succesvolle - voorinschrijving voor ledencertificaten, om het grootste deel van het eigen vermogen voor het windpark bij elkaar te brengen.

 • Plan voor financiering en participaties:

  Met behulp van een werkgroep en een klankbordgroep van leden is een plan voor financiering en participaties opgesteld, dat op de Algemene Ledenvergadering 25 februari 2015 is vastgesteld

 • Turbineleverancier:

  Tussen december 2014 en februari 2015 hebben onderhandelingen plaatsgevonden met turbineleveranciers. Op 27 februari is een voorlopig contract getekend met Lagerwey voor de levering van 5 L100-windmolens.

 • Omgevingsvergunning:

  Begin 2015 is de procedure voor de Omgevingsvergunning gestart. Er is één beroep ingediend.

 • Bestemmingsplan:

  Het bestemmingsplan is op 1 oktober 2014 bijna unaniem(!) vastgesteld door de gemeenteraad. Op 6 mei 2015 zijn de beroepen ertegen ongegrond verklaard door de Raad van State.

 • Milieu Effect Rapport:

  De MER liet in januari 2014 zien dat een rendabel windpark ter plekke goed is in te passen.

 • Windmetingen:

  Vanaf april 2013 tot augustus 2015 is de wind ter plekke gemeten. Het rapport van twee jaar meten geeft aan dat het hard genoeg waait.