24-05-2018

Locatie

 

Kaartje Windpark Nijmegen A15

De vijf zwarte molens betreffen Windpark Nijmegen-Betuwe. 

Aan de zuidkant van de snelweg A15, van knooppunt Ressen naar het westen, zijn plekken aangewezen voor negen windmolens met een tiphoogte van 150 meter: vier op Overbetuws grondgebied en vijf op Nijmeegs grondgebied. De plekken zijn op de kaart aangegeven. Voor zomogelijk alle vijf de molens op Nijmeegs grondgebied is de coöperatie WindpowerNijmegen als initiatiefnemer aan zet. Een Milieu Effect Rapport (MER) geeft meer duidelijkheid over de inpasbaarheid en effecten in de omgeving en over de opbrengst van de negen windmolens. Het bestemmingsplan voor de vijf Nijmeegse molens is op 1 oktober 2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Rekening houdend met vervolgprocedures, verwachten we tussen voorjaar 2016 en eind 2017 met de bouw van de windmolens te kunnen starten.

Zicht op windpark vanaf Oude Groenestraat Oosterhout

Visualisatie windpark vanaf Oude Groenestraat Oosterhout.