24-05-2018

Investering

In februari 2015 hebben leden van Energiecoöperatie WPN besloten om met windaandelen (ledencertificaten) van €250 per stuk het eigen vermogen voor Windpark Nijmegen-Betuwe bijeen te gaan brengen. Tot 15 september 2015 konden leden zich hiervoor inschrijven. Wanneer het windpark stroom produceert, ontvangt een lid-windaandeelhouder gedurende ongeveer twintig jaar (de levensduur van een windpark) een goed rendement. Het rendement zal fluctueren met de jaaropbrengst van het windpark. Het uit te keren rendement boven de 7% wordt verdeeld tussen de windaandeelhouders en een door de coöperatie op te richten duurzame energiefonds. Met dit fonds worden nieuwe projecten mogelijk gemaakt.

Volledig eigenaar

De totale investering in het windpark bedraagt ongeveer 18,5 miljoen euro. Met 3,5 miljoen euro eigen vermogen (waarvan 2 miljoen via de leden wordt ingebracht) kan de rest gefinancierd worden door een bank. De coöperatie wordt volledig eigenaar van het windpark. Leden kunnen via Huismerk Energie ook de stroom van dit windpark afnemen.

Tijdsplanning

Met de positieve Raad van State-uitspraak op 6 mei jl. is het bestemmingsplan definitief geworden. Eind mei is ook de Omgevingsvergunning afgegeven en SDE+-subsidie aangevraagd. Ook deze is eind augustus 2015 toegekend. Als begin 2016 ook de rest van de financiering rond is en alle contracten e.d. in concept klaar zijn, kunnen de participaties en het geld van de bank worden gestort en kan de bouw van het windpark starten.

Informatiebrochure en participatiereglement

Meer informatie over het investeren in Windpark Nijmegen-Betuwe vind je in onze informatiebrochure. Hierin is ook het participatiereglement opgenomen. Download hier de informatiebrochure.

afm disclaimer