24-05-2018

Enquête: wat is jouw motivatie?

We (bestuur en werkgroep Strategie en organisatie van onze coöperatie) willen graag onze leden en donateurs beter leren kennen. Inzicht in jouw motivatie om mee te doen aan onze coöperatie is een goed vertrekpunt om de toekomst van de coöperatie verder vorm te geven.

Met 1013 leden die participeren, en ruim 300 donateurs, kunnen we niet iedereen persoonlijk spreken. We willen met deze korte vragenlijst een eerste globale indruk krijgen van wie je bent, wat je motiveerde deel te nemen aan coöperatie WindpowerNijmegen en wat de reden was om al dan niet aandelen te kopen in Windpark Nijmegen-Betuwe.

De vragenlijst is niet meer beschikbaar, de resultaten zijn reeds verwerkt.