24-05-2018

Weinig wind, maar onze molens doen het goed!

Aan zwartkijken doet windparkdirecteur Pim de Ridder niet. “Ja, 2016 was een slecht windjaar en 2017 begon met weinig wind. Los van de storm dan, op nieuwjaarsdag. Dat wil echter niet zeggen, dat ons windpark slecht presteert.”

Het is maar hoe je het bekijkt, houdt De Ridder voor. “Je kunt de prestaties van windturbines op verschillende criteria beoordelen. Als je kijkt naar beschikbaarheid dan presenteren onze windmolens boven verwachting goed. In het contract met turbineleverancier Lagerwey is afgesproken dat de molens, als het waait, tenminste 97% van de tijd beschikbaar zijn om te produceren. Alle vier de molens scoren boven de 99 procent.” Conclusie: op dit vlak doen de molens het goed.

Geen paniek

Een ander element waar de prestaties aan afgelezen worden is natuurlijk de wind. “Die valt tot nu toe in vergelijking met andere jaren inderdaad tegen. In december 2016 waaide het vijftig procent minder dan het jaar ervoor. In januari dit jaar was dat zelfs 73 procent”, geeft De Ridder toe, maar ook hier is geen reden tot paniek. “Bij de opzet van het project zijn we uitgegaan van een langjarige, gemiddelde windsnelheid over een periode van twintig jaar. Drie maanden is wel erg kort om een conclusie te trekken.”
“Dit is iets waar alle projecten in Nederland last van hebben. Dat zie je terug in de Windex, een maatstaf voor de winderigheid in een periode. Als we corrigeren voor de afwezigheid van de wind, dan zien we dat onze turbines ongeveer de verwachte productie hebben gehaald. Ze scoren zelfs iets erboven.”

Vermogenscurve

Het derde aspect dat meetelt is de vermogenscurve. Dit is de verhouding tussen windsnelheid en het vermogen dat een molen daadwerkelijk levert. “Je koopt een molen met een bepaalde vermogenscurve. Die kan beter uitpakken dan de leverancier heeft gegarandeerd, maar ook slechter. Hier kijken we nauwkeurig naar, omdat het een belangrijke kwaliteitsparameter is. Vooralsnog lijkt het erop dat onze turbines het goed doen, maar we hebben nu nog te weinig data om er daadwerkelijk een conclusie aan te verbinden. Bovendien zijn we bij molen 4 nog bezig met een optimalisatie van de curves vanwege de geluidsdruk.”

Volste vertrouwen

Met deze informatie in het achterhoofd, is De Ridder positief gestemd over de eerste resultaten van Windpark Nijmegen-Betuwe. “We lopen 3000 MWh achter op de prognoses, maar de molens scoren vooralsnog goed op de beoordelingscriteria. We hebben nog een hele tijd te gaan en de wind trekt aan. Ik heb het volste vertrouwen in ons windpark.”

Onder prognose
De eerste resultaten van Windpark Nijmegen-Betuwe blijven achter bij de prognoses: tot 1 februari is 3000 MWh minder geproduceerd dan geschat. Belangrijkste oorzaak: geen of weinig wind.
beschikbaarheid molens
De turbines in Windpark Nijmegen-Betuwe scoren boven verwachting goed op beschikbaarheid.
windex
De turbines in Windpark Nijmegen-Betuwe scoren overwegend goed op belangrijkste beoordelingscriteria: beschikbaarheid, windkracht en vermogenscurve.