24-05-2018

Vacature bestuurder Windpark Nijmegen-Betuwe

Per direct wordt gezocht naar een:

BESTUURDER WINDPARK NIJMEGEN BETUWE BV

Windpark Nijmegen Betuwe bv exploiteert sinds eind 2016 vier windmolens in Nijmegen-Noord. Dit volledig coöperatief ontwikkeld windpark levert energie voor ruim 7.500 huishoudens. De ontwikkelings- en opstartfase van het windpark zijn inmiddels succesvol afgerond. De huidige directeur zal zich met ontwikkelbedrijf Wiek II bv vooral gaan richten op de verdere uitbouw van het Nijmeegse duurzame energielandschap, met projecten als het Zonnepark De Grift, energieopslag en cable pooling.

In verband hiermee zoeken we voor Windpark Nijmegen Betuwe bv een nieuwe bestuurder, met als voornaamste taken het bestendigen van de productie (beheer onderhouds- en leveringscontracten), technische rapportages en financiële verantwoording (kwartaal- en jaarrekeningen). Gezien de samenhang tussen de verschillende initiatieven rond het windpark zal de nieuwe bestuurder nauw samenwerken met Wiek II bv. In die context blijft de huidige bestuurder beschikbaar voor advies en informatie.

Windpark Nijmegen Betuwe bv staat onder toezicht van een Raad van Commissarissen. De bestuurder legt verantwoording af aan de aandeelhouders, Energiecoöperatie WindpowerNijmegen (WPN, ruim 1.700 leden/donateurs, 95% van de aandelen) en Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG, 5%).

De functie van bestuurder omvat enerzijds het financieel en technisch management van het windpark, inclusief de relaties met aandeelhouders, Raad van Commissarissen, bank, leveranciers en afnemers. Anderzijds is het onderhouden van open en constructieve relaties met omwonenden en bedrijven in de wijde omgeving van het windpark een essentieel deel van het takenpakket.

Deze functie vergt na een inwerkperiode een inzet van gemiddeld 16 uur per maand. Hiervoor is een marktconforme vergoeding beschikbaar. Van kandidaten wordt verwacht dat ze:

  • duurzame energie een warm hart toedragen;
  • ruime ervaring hebben met financieel management en bedrijfsadministratie;
  • kennis en ervaring met windenergie en de energiemarkt;
  • beschikken over sterke relationele eigenschappen;
  • punctueel en communicatief sterk zijn;
  • bij voorkeur in Nijmegen of omgeving wonen en bij calamiteiten binnen 30 minuten op de locatie aanwezig kunnen zijn;
  • ervaring hebben met werkzaamheden die behoren bij het beheren van een windpark, zoals het opstellen van verwachte windopbrengsten, gepland onderhoud, solvabiliteit, liquiditeitsprognoses, jaarbudgetten, SDE-afrekening, etc.

Geïnteresseerd? Schrijf dan uiterlijk 30 november 2020 een email met motivatie en CV aan de Raad van Commissarissen van Windpark Nijmegen Betuwe bv, t.a.v. voorzitter Dick Bos (dick@startupnijmegen.nl). De procedure omvat gesprekken met de Raad van Commissarissen en vertegenwoordigers van de aandeelhouders. Bij gebleken geschiktheid geven we de voorkeur aan een vrouw.