24-05-2018

15 juni: Energietransitie en de rol van burgers

Het debat en de lezing worden georganiseerd door het platform Burgers Geven Energie en de Radboud Universiteit (sectie Geografie, Planologie en Milieu). Iedereen met belangstelling voor de energietransitie en de rol van burgers is welkom. Deelname is gratis.

Voorlopig programma:

Lezing Arne Jungjohann: EnergyDemocracy, 11.00-12.00 uur

Duitsland loopt voorop als het gaat om het stimuleren van hernieuwbare energie. Niet de grote multinationals maar Duitse burgers spelen een voortrekkersrol in de overgang naar een nieuw energiesysteem. Een ‘energiedemocratie’ is de enige werkelijk duurzame basis van de omslag naar hernieuwbaar, stellen auteurs Arne Jungjohann en Craig Morris. Wat kunnen wij in Nederland leren van de ervaringen van ons buurland? Luister naar het inspirerende verhaal van Arne Jungjohann, co-auteur van de bestseller Energy Democracy (Engelstalig).

Biologische Lunch, 12.00-13.30 uur

met mogelijkheid voor een (virtuele) rondleiding over het windpark.

Debat Energietransitie en de rol van burgers, 13.30-15.30 uur

Door de klimaatverandering, de aardbevingen in Groningen en onder druk van Europa en het  internationale Klimaatakkoord, lijkt de energietransitie in Nederland eindelijk op stoom te komen.
In dit debat zoeken we naar de rol van burgers in de energietransitie:
– Welke strategieën zijn er in Nederland als het gaat om lokale, decentrale energievoorziening?
– Kan de burgerbeweging werkelijk een rol van betekenis spelen in de energietransitie? Hoe kunnen we dit stimuleren?
– Wat is er voor nodig om de energietransitie – bottom up, met burgers en lokale bedrijven – te faciliteren?

Journaliste Annemieke Schakelaar (Omroep Gelderland) gaat met ons op zoek naar antwoorden.
Met bijdragen van o.a. Nico Hoogervorst (Planbureau voor de Leefomgeving) en Foppe de Haan (landelijk energie-adviseur en voormalig secretaris Energieakkoord).

Wetenschappers, politici, beleidsmakers, bedrijfsleven en burgers: iedereen met belangstelling voor de energietransitie en de rol van burgers is welkom om mee te praten.

Kick off Burgers Geven Energie met borrel, 15.30 uur

Burgers Geven Energie is een nieuw platform, waar iedereen in de regio Arnhem-Nijmegen terecht kan om kennis en ervaringen uit te wisselen op het gebied van energietransitie. Een plek –on- en offline – waar je burgers treft met inspirerende verhalen; mensen die zich inzetten om samen lokale duurzame energieprojecten van de grond te krijgen.

Energiefestival Blowlands, vrijdag 15 en zaterdag 16 juni

Het debat en de lezing maken deel uit van het 2-daags Energiefestival Blowlands. Het energiefestival is voor iedereen – jong en oud – die wil kennismaken met lokale duurzame energie. Wat kun je zelf doen als burger? Binnenkort vind je meer informatie op deze site.

Informatie en aanmelden

Deelname aan debat en lezing zijn gratis. Voor de lunch wordt een eigen bijdrage van € 10 gevraagd. Om zeker te zijn van een plek, kun je je alvast aanmelden via de website burgersgevenenergie.nl.