24-05-2018

Sluit bericht

Bekijk bericht

Informatie-avond Zonnepark de Grift donderdag 23 augustus

Op donderdag 23 augustus organiseren we een informatie-avond over Zonnepark de Grift, het zonnepark dat zal worden gebouwd onder de windmolens. Je bent van harte welkom in de tent van Burgers Geven Energie op het Kelfkensbos in Nijmegen. De bijeenkomst start om 20.00 uur.

Gezocht: leden voor klankbordgroep zonnepark

Na het aanvragen van de vergunning voor Zonnepark de Grift is het tijd om verder invulling te geven aan het tweede grote project van de coöperatie, dat opnieuw in nauwe samenwerking met stichting Wiek-II wordt ontwikkeld.

Klankbordgroep

Het bestuur van de coöperatie wil een klankbordgroep in het leven roepen die zich met een aantal thema’s rondom burgerparticipatie gaat bezighouden. Deze klankbordgroep sluit aan bij de bestaande werkgroep Zon.

Thema’s:
1. Technisch: Cablepooling, panelen, inrichting landschap (met name voor leden werkgroep Zon)
2. Financiën en organisatie: Organisatiestructuur en bedrijfsmatige inrichting.
3. Participatie: Participatieplan en het participatiereglement.
4. Campagne en werving: communicatieplan en communicatiemiddelen, inzet van vrijwilligers en campagneteam.

Startbijeenkomst

Halverwege mei vindt een startbijeenkomst plaats. Daarna volgen bijeenkomsten per thema. Wiek-II kan een inhoudelijke bijdrage en organisatorische ondersteuning bieden aan dit proces. De tijdsbelasting voor de leden van de klankbordgroep is zo’n 4 tot 8 uur per maand.

Heb je interesse én ervaring met deze onderwerpen? Meld je aan vóór 7 mei 2018 via info@windparknijmegenbetuwe.nl.