24-05-2018

Nieuws

Uitkering windaandelen in augustus

Onlangs is het financieel jaarverslag over 2017 definitief vastgesteld. Nu alle rekeningen zijn verwerkt kan Windpark Nijmegen-Betuwe BV dividend uitkeren aan WindpowerNijmegen. De coöperatie betaalt het rendement op de windaandelen in augustus uit.

Lees meer

Praktisch handboek voor energie-initiatieven

WindpowerNijmegen gaat naast grootschalige opwek van duurzame energie, ook projecten op wijk- en buurtniveau ondersteunen. Om initiatieven vooruit te helpen heeft ons oud-bestuurslid Caroline de Greeff het ‘Regionale Handboek voor de opwek van duurzame energie’ mee opgesteld. Wethouder Harriët Tiemens van gemeente Nijmegen nam het eerste exemplaar in ontvangst.

Lees meer
duurzame energie coöperaties handboek

Groen licht voor nieuwe statuten en reglementen

Leden hebben op de Algemene Ledenvergadering van 4 juni ingestemd met aanpassing van de statuten, waarmee de nieuwe strategische koers van verbreding officieel is. Ook is een aantal voorgestelde wijzigingen in het huishoudelijk reglement goedgekeurd.

Lees meer

Fonds voor buurprojecten van start

Windpark Nijmegen-Betuwe wil een goede buur zijn. Al enkele jaren geleden is het plan ontwikkeld voor een Omgevingsfonds. Eind vorig jaar was de officiële oprichting van het fonds een feit. De komende maanden voert het bestuur een campagne om omwonenden te informeren en te stimuleren om goede projectvoorstellen in te dienen

Lees meer

Vergunning voor Zonnepark de Grift aangevraagd

In april is de omgevingsvergunning voor Zonnepark de Grift aangevraagd. De realisatie van het tweede grote project van WindpowerNijmegen, onder de molens van Windpark Nijmegen-Betuwe, komt hiermee een stap dichterbij. Het zonnepark wordt, net als het windpark, eigendom van burgers.

Lees meer

Gezocht: leden voor klankbordgroep zonnepark

WindpowerNijmegen wil eigenaar worden van Zonnepark de Grift. Nu de vergunning is aangevraagd is het tijd voor actie. Het bestuur zoekt leden die meedenken over hoe we van het zonnepark een succesvol burgerproject maken.

Lees meer

Aan de slag in je eigen buurt

WindpowerNijmegen ondersteunt Nijmeegse burgers die in hun eigen wijk duurzame energie willen opwekken. Oud-bestuurslid Caroline de Greeff koppelt deze initiatieven aan kennis en ervaring in de coöperatie. ‘Van projecten in de wijk kunnen we een succes maken door samen te werken.’

Lees meer

Leden in beeld: Wouter Tromp

WindpowerNijmegen telt ruim 1.300 leden en donateurs. Wie zijn ze? Wat beweegt ze? Dit keer is het woord aan Wouter Tromp, techneut in hart en ziel. ‘Meten is weten’ is hem op het lijf geschreven. Hij bedacht een systeem voor WindpowerNijmegen om zelf een zonnedak te monitoren. Handige jongen, die Wouter.

Lees meer

Omgevingsfonds goed voor sterke buurt

Windpark Nijmegen-Betuwe heeft een eigen omgevingsfonds. Voor elke MWh die de molens opwekken is 1 euro bestemd voor dit fonds. Halverwege volgend jaar zal het fonds voor het eerst aan de buurt uitkeren.

Lees meer